logo2logo O nás     Právny servis     Partneri     Kontakt  

 

PARTNERI  

 

kie3  

Právnický tím ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE BUHLA PARTNERS tvoria odborne zdatní, bezúhonní a skúsení právnici, ktorí disponujú všetkými predpokladmi nevyhnutnými na riešenie akýchkoľvek zadaní klientov:

JUDr. Beáta Buhlová
Vzdelanie:    
1992 – 1997   Právnická fakulta UPJŠ, Košice
     
Pracovné skúsenosti:
1997     Okresný úrad Košice – živnostenský odbor
1998 - 2001    Advokátska kancelária JUDr. František Kočka – advokátsky koncipient
2001 - doposiaľ   Advokát
2001 - 2003   Advokátska kancelária JUDr. František Kočka – spolupracujúci advokát
2012 – 2015(máj)   Vedúca právneho oddelenia DPMK, a.s.
     
JUDr. František Buhla
Vzdelanie:    
1992 – 1997   Právnická fakulta UPJŠ, Košice
 
Doplnkové vzdelanie:
2003   Semestrálne štúdium Európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej, Praha
2004   Semestrálne štúdium Európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej, Praha
 
Pracovné skúsenosti:
1997 – 2006    VSŽ akciová spoločnosť Košice, Pozícia: Právnik
1999   Zástupca VŠZ v „Due Diligence team“ vedenom advokátskou kanceláriou Csékes, Világi, Drgonec & Partners
1999   Zástupca VŠZ v „Due Diligence team“ vedenom slovenskou pobočkou nadnárodnej advokátskej kancelárie Squire, Sanders & Dempsey LLP, ktorá bola poradcom VŠZ pri výbere strategického investora do VSŽ.
 
2000   Poradca koordinátora pre „Due diligence“ pri akvizícii US STEEL
2001   Riaditeľ Právneho odboru
2002   Právnik – súdne spory (po vstupe akcionára Penta Investments)
2006 - doposiaľ   Advokát
2010   Best Hotel Properties, a. s. -  prokurista
2011   Advokátska kancelária Jančo & partneri s.r.o. – spolupracujúci advokát
2013   Advokátska kancelária JUDr. Roman Kvasnica s.r.o. – spolupracujúci advokát