logo2logo O nás     Právny servis     Partneri     Kontakt  

 

PRÁVNÝ SERVIS  

 

KOSICE2  

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BUHLA PARTNERS poskytuje klientom kvalifikovanú právnu pomoc a poradenstvo vo všetkých odvetviach slovenského právneho poriadku, rovnako tak v právnom systéme Európskej únie.

 • obchodné právo (zakladanie obchodných spoločností, právny servis pri zmenách obchodných spoločností, akvizície obchodných spoločností, príprava a vedenie valných zhromaždení, príprava a pripomienkovanie zmlúv, vypracovávanie právnych stanovísk a analýz, účasť na obchodných rokovaniach a pod., zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, rozhodcovskými a zmierovacími orgánmi),
 • občianske právo (zastupovanie klientov v konaní pred súdom - poskytovanie právnych služieb vo veciach ochrany osobnosti, náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia a pri prevode nehnuteľností vrátane vyhotovovania kúpnych, darovacích a iných zmlúv o prevode nehnuteľností; právne poradenstvo a zastupovanie v sporoch o určenie vlastníctva, zrušenia a vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva, v sporoch zo zmluvných vzťahov a zastupovanie v dedičskom konaní vrátane vyhotovovanie závetov a listín o vydedení, spisovanie rôznych typov zmlúv a pod; zastupovanie klientov v konaní pred rozhodcovskými a zmierovacími orgánmi),
 • bankrotové a konkurzné právo (zastupovanie klientov ako veriteľa v konkurznom a vyrovnacom konaní, vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť v prípade predĺženia, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch),
 • trestné právo (zastupovanie klientov v trestnom konaní – fyzické osoby v postavení obvineného, právnické osoby ako poškodených v trestnom konaní),
 • finančné a daňové právo (zastupovanie klientov v konaní pred daňovými orgánmi),
 • správne právo (zastupovanie klientov v správnom konaní, napr. pri stavebnom konaní a pod.),
 • pracovné právo (právne poradenstvo pre klientov ako zamestnávateľov - vypracovávanie pracovných zmlúv, právne poradenstvo ohľadom kolektívneho vyjednávania; pre fyzické osoby zastupovanie v súdnych konaniach ohľadom neplatnosti skončenia pracovného pomeru a pod.)
 • rodinné právo (zastupovanie klientov pri rozvodoch, určovaní výživného, starostlivosť o maloletých, právna problematika osvojenia a pod.),
 • pozemkové právo,
 • poradenstvo v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami,
 • zastupovanie pred ústavným súdom SR,
 • a iné podľa požiadaviek klientov.

 

Kvalitu nami poskytovaných právnych služieb môžu referovať naši spokojní  klienti, najmä: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (prevádzkovateľ Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach), ALPI (Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu), Bellatrix s.r.o. Košice (dovoz osvetľovacej techniky a svietidiel -  mimo iného zabezpečil osvetlenia Spišského hradu), UNILIFT s.r.o. (dovoz a servis zdvíhacích strojov a techniky), TATRAPRIM, s.r.o. (veľkovýroba potravín) a iní. Právne služby sme poskytovali aj spoločnosti Best Hotel Properties, a.s. prevádzkujúcej luxusné hotely (Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry, Grand Hotel Kempinski River Park Bratislava, CROWN PLAZA Bratislava, Hotel Baltschug Moskva, Hotel Kadashevskaya Moskva, BudhaBar Praha).